Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2014

cotyzemnarobisz
Są związki bez miłości i miłość bez związku.
Reposted fromBrilliant Brilliant
cotyzemnarobisz
Stracić kogoś kochanego to zmienić swoje życie na zawsze. Nie przeżyjesz tego, bo „to” jest osobą, którą kochasz. Ból przemija, spotykasz nowych ludzi, ale pustka nigdy się nie wypełnia. Jakżeby mogła? Śmierć nie osłabia wyjątkowości kogoś, kto znaczył aż tyle, aby go opłakiwać.
— Jeanette Winterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cotyzemnarobisz
4133 ffd8
Reposted fromrossana rossana
cotyzemnarobisz
4146 a25f 500
Reposted fromrossana rossana
cotyzemnarobisz
4175 c1c7
Reposted fromrossana rossana
cotyzemnarobisz
4185 f520
Reposted fromsohard sohard
cotyzemnarobisz

Muszę coś zrobić z listami,
muszę coś zrobić z myślami,
bo tak mi jakoś ciemno,
chociaż tak mocno czekamy,
czy my się kiedyś spotkamy,
ja z tobą, a ty ze mną.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromyourtitle yourtitle
cotyzemnarobisz
4950 65b2
Reposted frompaininside paininside
cotyzemnarobisz
ja tylko czasami się jeszcze gubię i bezsensownie błądzę. oddaję swoje życie w ręce zaufanych osób z nadzieją,że oni naprowadzą je na właściwy tor. a potem znowu się rozczarowuję, bo nikt już nie potrafi mnie naprawić, bo nikt nie ma czasu na sklejanie mnie kawałek po kawałku.
— tylko Ty
Reposted fromte-quiero te-quiero
cotyzemnarobisz
5034 b820
Reposted fromunsophisticated unsophisticated
cotyzemnarobisz
Sam fakt, że żyję, jest wystarczającym pretekstem, aby czynić wszystko.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromBrilliant Brilliant
cotyzemnarobisz
Częścią każdego cierpienia jest, że tak powiem, cień lub odbicie tego cierpienia; fakt, że nie tylko cierpisz, ale także musisz wciąż o tym myśleć.
— Clive Staples Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cotyzemnarobisz
Musiałem się jeszcze nauczyć, że wszystkie relacje międzyludzkie kończą się cierpieniem – oto cena, jakiej nasza niedoskonałość pozwoliła Szatanowi zażądać za nasze prawo do miłości.
— Clive Staples Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cotyzemnarobisz
5327 85ee

Shut the fuck up!! When I'm trying to think.
Reposted frompaininside paininside
cotyzemnarobisz
5393 204c
Reposted fromkaiee kaiee

January 30 2014

cotyzemnarobisz
6897 e256
Reposted fromimyours imyours
cotyzemnarobisz
Play fullscreen
Jeśli zwątpisz choć jeden raz 
Jeśli zwątpisz choć jeden raz 
Jeśli zwątpisz choć raz 
To choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę 
Powrotów nie będzie 
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy
9030 fb84
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
cotyzemnarobisz
7088 ace8
Reposted fromglupiages glupiages
cotyzemnarobisz
7172 c9c4
Reposted fromglupiages glupiages
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl